Over

Transformaties gesproken

Achtergrond bij de podcast – woorden geven aan transformaties, met ervaringsdeskundigen en verschillende perspectieven. We weten niet precies waar het uitkomt, maar wel dat het nu gaat over het samen met anderen bepalen van het geheel en een verkenning van de verschillende onderdelen.

De podcast – Over Transformaties Gesproken

Deze podcast is begonnen vanuit een gewaagd verlangen steeds nieuwe dingen uit te willen blijven proberen. Een kinderlijke nieuwsgierigheid, hoe werk zoiets nou? Eenzelfde nieuwsgierigheid die transformaties wil begrijpen. Begrijpen in de praktijk van haar werkende bestanddelen. Dat doen we door het gesprek aan te gaan met mensen in de praktijk. Wat zijn woorden die blijven hangen in de interviews en welke woorden hoor je niet maar worden intuïtief wel gezegd.

Daarbij kijken we naar transformaties vanuit verschillende invalshoeken, met vooral een stevig systemisch fenomenologisch fundament. Dit fundament maakt het mogelijk transformatieprocessen te duiden op verschillende niveau’s. Wat hebben we te leren, waar lopen we tegenaan, wat weten we al wel en welke vraag roept een interview bij jou op? Meer vragen dan antwoorden, en zo hopen we voldoende onduidelijkheid te realiseren zodat mensen het toe willen passen.

De voordelen | Waarom zou je willen luisteren

  • Luisteren naar relevante kennis over transformaties wanneer het jou uitkomt
  • Leren aan de praktijk van transformaties en de ervaringen van anderen
  • Horen wat anderen doen in situaties waar jij mogelijk ook in zit
  • Het kunnen inbrengen van verhalen van anderen in jouw eigen praktijk
  • Veel informatie krijgen in een relatief kort tijd
  • Het krijgen van begrip en begrijpen van de onderstroom van transformaties
  • Hoe realiseer je een context waarin transformaties tot hun volledige potentieel kunnen komen

Over mij

Mark Reijnders

Mark Reijnders

Ik, Mark, ben de initiator van deze podcast. Ik wil hiermee een platform realiseren waarin ik kan sparren en ervaring kan uitwisselen met bekenden en minder bekenden. Kijken of en hoe we samen met elkaar verder komen. In het werkende leven adviseer en begeleid ik organisaties en hun management in transformatieprocessen. Dat doe ik vanuit mijn organisatie Nzym. Een enzym is het werkende bestanddeel in natuurlijke transformaties. Het leidende principe (wat ben ik voor de buitenwereld) van Nzym is het realiseren van Quantum Leaps, met elkaar zulke grote sprongen voorwaarts maken, dat er feitelijk geen weg meer terug is. Mark doet dat met een gezonde mix van bedrijfskundige intelligentie en systemisch fenomenologische warmte. Veel van mijn inzichten komen uit mijn werk en vanuit het Bert Hellinger Instituut. Daar begeleid ik ook de training Systemische Intelligentie bij Transformaties. Voor meer informatie zie de website van Nzym en/of het Bert Hellinger Instituut.

Ik wens je veel luisterplezier!