Een serie over de impact van Corona, vanuit een positief veranderperspectief. Wat is er anders? Wat is er eventueel voorgoed voorbij. Bij aanvang van de crisis was er zo de hoop op een transformatieve impact op de samenleving als geheel. Aandacht voor milieu, anders kijken naar economische waardemodellen, enz. Wat is hiervan werkelijkheid geworden? En kleiner, wat heeft Corona voor impact gehad op onze organisaties en op onszelf. In een serie podcasts praat ik erover met relaties.

In deze podcast heb ik een gesprek met Michael Ammerlaan. Michael is managing director bij Flexfamily. Samen hebben we het over hoe deze uitzendorganisatie in het oosten van het land om is gegaan met de Corona-crisis. Vanuit noaberschap: oftewel als goede buur elkaar bijstaan met raad en daad. Aan bod komen de waarden van de organisatie, wat voor positieve ontwikkeling Michael nu ziet binnen de organisatie. Daarnaast hebben we het ook over wat de impact was op hemzelf als persoon en hoe dat weer samenviel met de organisatie.