In deze tijd van snelheid en onzekerheid zijn we met elkaar op zoek naar rituelen. Rituelen geven namelijk een gevoel van een tijdelijke vertraging. ‘Je maakt er zogezegd tijd binnen de tijd mee en dat maakt een ritueel tot iets magisch’, vertelt Ameike van de Ven. Vooralsnog is in organisaties weinig aandacht voor rituelen en tegelijkertijd merk je wel dat het in organisaties steeds meer een plek krijgt. Ameike vertelt uitgebreid over haar ervaring als maker van rituelen (toffe jobomschrijving eigenlijk – rituelenmaker). Ameike gaat in op de ontwerp variabelen van een goed ritueel. Het gaat vooral over het oproepen van een emotie, of juist het kanaliseren van een teveel aan emoties. De eerste variabele is dat je goed stilstaat bij welke emotie je wil oproepen. Vervolgens ga je samen met de mensen verkennen welk symbool en symboliek daarbij hoort. Die symboliek komt dan tot leven door een verhaal wat erbij hoort.