Hoe krijg je mensen vanuit zichzelf in beweging. Hansch Van Der Velden, partner bij de Human Change group, geeft inkijk in zijn manier van veranderen en zijn fascinatie voor mensen. Hij gelooft in de kracht van samenwerking – en je kan echt niet verwachten dat iedereen direct open is. Dat vraagt iets en dat is meer dan het maken van een communicatieplan en permanente reorganisaties. Afdwingen als normaal.

Hansch heeft een beweging gemaakt vanuit de lijn waarin hij communicatie en leiderschap combineerde in zijn vorige baan bij Gasunie. Een deel van de het gesprek gaat over de transformatie van Gasunie en hoe ze mensen hebben geëquipeerd om het toekomstverhaal van gasunie te vertellen. Inmiddels is hij een jaar verder en hij deelt hoe hij de stap heeft gemaakt. Weg van zekerheid vanwege de suboptimale oplossing en richting zelfontplooiing. Niet meer in de lijn maar als consultant mensen helpen veranderen.

Werken met mensen hun persoonlijke agenda’s. Iedereen heeft een eigen belang en zit verschillend in de wedstrijd. Mensen zeggen daarom wel ja tegen een gemeenschappelijke visie, maar als je dieper graaft dan komt er een nee. Dat vraagt leiderschap die de veiligheid creëert voor verandering, het maken van een gezamenlijke visie, organiseren van de samenwerking en vervolgens kleine stapjes zetten. Soms naar voren en soms naar achteren.