21 Podcasts, drie keer zeven πŸ™‚ Een mooi moment om terug te kijken de podcasts die ik heb gemaakt. Ik ben trots op zoveel podcasts om vele redenen. Ik ben ermee begonnen omdat ik zo benieuwd was en nog steeds ben naar de werking van het maken van een podcast. 

Samen met Steven kijk ik terug op de podcasts die ik samen met zoveel leuke mensen heb mogen opnemen. Van elke podcast leerde ik weer nieuwe dingen over transformaties. Het verrijkt mijn taal, geeft mij de gelegenheid om de verhalen van anderen te horen en ook om mijn eigen praktijktheorie te toetsen. Het resulteerde onder meer in een actualisering van mijn blik op transformaties en het kunnen spelen met ingesleten patronen.

En ik heb het gevoel dat we pas net zijn begonnen. De eerste 21 podcasts zijn super snel gegaan. En ik kan mij er nog geen voorstelling van maken hoe het is om er 42 te hebben gemaakt. De komende 21 podcasts wil ik vooral graag voortzetten wat ik aan het opbouwen ben, en daar ga ik aan toevoegen dat ik dat ga doen met de intentie om meer verbinding te realiseren tussen ratio en emotie, door ernaar te vragen in de interviews. En daarnaast nog meer te vragen: hoe dan? En vooral de lol die ik erin heb vast te blijven houden.

Steven dank voor het feit dat je mij wilde interviewen. Wat mij betreft houden we die erin.