Met Cathelijn voer ik een gesprek over meervoudig en waardegericht kijken naar dagelijkse uitdagingen. Concrete aanleiding zijn de digitale apps in relatie tot corona, de kant van privacy en eigenlijk de eenzijdige belichting van het thema. Eenzijdig vanuit gezondheid. Als praktisch filosoof deelt Cathelijn haar inzichten en propageert dat we een bredere dialoog moeten voeren vanuit waarden. Ik vraag mij af waarom we de discussie niet breder voeren; gewoon omdat we al zoveel van onze deugd hebben uitbesteed. 

Cathelijn laat zien hoe resultaatgericht het oplossen van de problematiek van Corona momenteel wordt aangepakt, van A naar B, oplossen. De vraag is echter of je het wel zo resultaatgericht moet bekijken en Cathelijn propageert daarom een meer betekenisvollere benadering. Een breder debat zonder een eenduidig gelijk te willen hebben. Elke keuze heeft zo zijn keerzijde. Al snel gaan we de diepte in en gaat het over ethische dilemma’s en hoe je dat meervoudig waardegericht kan benaderen. Een waarde verbredend gesprek waarbij je ook als lezer waarschijnlijk wordt meegevoerd in meerdere keuzes die je kan maken.

#dilemma #apps #privacy #waarden #tegenstellingen